The world's smartest companies use Teamtailor

See why Learn more

The Teamtailor Blog

Studie: Employer branding en växande trend

En studie som Linkedin gjort på 3 984 rekryterare i Danmark, Finland, Norge och Sverige visar på en hel del intressanta insikter.

Följande fakta lyfts upp i studien:

  • Karriärsidan anses vara det viktigaste verktyget för employer branding
  • Viktigt att bygga relationer med passiva kandidater
  • Hög konkurrens om attraktiva kandidater är det största hindret för rekrytering
  • Sociala nätverk blir allt viktigare i rekryteringen (snabbast växande källan)
  • Samarbete mellan marknad och HR blir allt viktigare

Och så lite siffror:

  • 62% anser att karriärsidan är deras viktigaste employer branding-verktyg, tätt följt av sociala nätverk som ligger på 60%
  • 79% anser att Employer branding har betydande effekt på deras rekrytering
  • 60% upplever dessvärre att de saknar resurser för sitt Employer branding arbete

Studien som är mycket intressant, kan ni själva ta del av här.

Erik Andersson

Read more posts by this author.

Få fler inlägg skickat till din inbox