business-1219868_1920.jpg

Teamtailors blogg

Rekryterare i fokus: Andreaz Karlsson, Mynewsdesk

Mynewsdesk har inte bara en av de snyggaste karriärsidor vi sett, de är också ett fantastiskt bolag som ligger oss nära om hjärtat. Läs vidare för att få reda på mer om arbetsplatskulturen och hur de tänker när de rekryterar nya medarbetare!

Berätta om dig och din väg till att bli HR officer på Mynewsdesk!

Jag är 36 år, uppväxt i Norduppland, i Tierp, eller rättare sagt sju kilometer utanför Tierp, rakt ut i bushen. Världens bästa plats. Jag är en person som sätter värde på att göra ett bra jobb när jag är på jobbet, dedikerad och lojal mot de jag jobbar med. Men balans i livet är viktigt för mig och ska jag berätta om vem jag är, så är det jag gör vid sidan av jobbet mer talande för mig. Jag är en italofil som formligen älskar Italien, jag har varit där mängder av gånger och skulle gärna bo där ett tag.

Jag klättrar en hel del, den mesta tiden av min fritid går nog åt till det faktiskt. Som tur är så har jag en sambo som delar mitt intresse så vi åker hit och dit och försöker häva oss upp på vertikala klippväggar.

Kände inte till Mynewsdesk innan jag kom i kontakt med min dåvarande chef. Men jag var lite sugen på att komma vidare från min tidigare tjänst och vidga mina perspektiv ytterligare. Så efter att ha funderat lite på vad jag ville göra, så kom jag fram till att jag sökte efter en tjänst på ett bolag som hade ett starkt varumärke i kombination med en stor individuell frihet att bygga och skapa sin egen roll. Jag hade en del dialoger med en del aktörer, ingen nämnd ingen glömd...

Men efter ett SMS från Ulrika Karlsson, tidigare HR-chef på Mynewsdesk, där hon skrev "Tjena, jag är i Portugal och surfar just nu, men är på kontoret på måndag och det vore kul att ses på en intervju", så blev jag helt klart intresserad av bolaget. Att ett bolag vågade göra något som låg utanför den gängse normen för hur en intervju “ska bokas in” fångade mig. Att bryta normer och våga göra det som är annorlunda lärde jag mig sedan var snarast den gängse normen här på Mynewsdesk.

Men vi möttes och resten är historia, det var en snabb process och jag sitter nu med ett sjukt bra jobb på en fantastisk arbetsplats.

Hur skulle

Hur skulle du definiera er arbetsplatskultur?

Kulturen är viktig för Mynewsdesk, den ligger till grund för vår identitet. Det är en kultur som sätter medarbetaren i första rummet. Vår organisation vilar tryggt i att den inte är annat än summan av medarbetarna. Det är en inkluderande kultur där alla äger möjligheten att göra ett avtryck och säga sin mening. Kulturen präglas mycket av öppenhet och mod att ifrågasätta de gängse tankemönstren.

Våra anställda uppmannas alltid att våga tänka nytt och inte fastna i gällande policys och guidelines. Vår kultur präglas även av en värme och ett genuint intresse för både kollegor och kunder. En vanlig kommentar från besökare på kontoret att människorna som arbetar på Mynewsdesk är så intresserade och välkomnande.

I övrigt så tycker jag att Mynewsdesk skapat en mogen organisation; mogen i det avseendet att organisationen sätter stort förtroende till den anställdes egna vilja att göra ett bra jobb. Vi har inte strikta arbetstider eller arbetsplatser. Om någon vill sitta hemma och jobba så är det inga konstigheter och det uppskattas stort.

Vad söker

Vad söker ni hos era kandidater?

Vi söker personer som passar in i vårt kulturella ramverk, alla är givetvis välkomna. Någon form av gränssnitt över egenskaper hos samtliga medarbetare så är mönstret troligtvis en person som har ett moget och ansvarstagande förhållningssätt till sin egen roll. Just det att det är en fri arbetsplats utan strikta guidelines och policys ställer vissa krav på att man kan känna sig bekväm att sätta sina egna rutiner. Vi värdesätter personer som har modet att tänka annorlunda, en person som utmanar och vågar tänka nytt är helt i linje med vad tittar efter. Det handlar kanske lite om ett entreprenöriellt förhållningssätt tror jag, att trivas i det snabbrörliga och föränderliga som är Mynewsdesk.

Det är även väldigt viktigt att tänka på att det är någons kollega som anställs. Mynewsdesk är ett väldigt inkluderande företag, så jag vill lyfta fram att en viktig egenskap även är att man i all den professionalism som vi omger oss med, på samma gång kan luta sig tillbaka och ha kul med de personer som vi omger oss med.

Vad ser du

Vad ser du för rekryteringstrender just nu?

Detta är en intressant fråga; rekrytering har präglats av en viss konservatism om du frågar mig. Den gängse bilden är att det ska gärna vara CV och ett personligt brev. För min del så tror jag att vissa sociala medier skapar en ökad visualitet och öppnar upp möjligheten för en snabbrörlighet som till viss del ruckar på det som varit de traditionella kraven. Jag tycker för min del att det är en positiv utveckling att CV och personliga brev ersätts av Linkedin-profiler och liknande. Ge mig ett telefonnummer och en bra Linkedin-profil så behöver man egentligen inte så mycket mer.

Jag upplever att det ökade tempot går som en röd tråd, det ska vara färre klick fram till en ansökan, mindre komplexa strukturer och det tycker jag är bra.

Nätverk har alltid varit viktigt men i och med att behoven från arbetsgivaren ofta är sådana att de helst skulle vilja tillsätta en vakans igår, så känner jag att arbetet med referrals och nätverk kommer bli än mer centralt för att vara framgångsrik i rekryteringsarbetet. Där finns också ett väldigt nyanserat och tydligt krav på hur arbetsgivare paketerar sitt erbjudande, arbetet med employer branding och att ha ett tydligt Employer Value Proposition är och kommer fortsättningsvis vara en central källa till hur framgångsrikt ett företag kan bli.

Vad har du för tips till andra rekryterare?

Kort kan jag väl säga att jag uppmanar alla att jobba med sina nätverk, inte bara sina egna utan även engagera andra i ditt nätverk att arbeta med dig, bra folk känner bra folk.

Fokusera på målgruppen, skapa ett attraktivt erbjudande som är riktat till just de man vill attrahera. Bilden är alltid mer komplex än bara lön.

SHARE THIS STORY | |

Sök

Tidigare inlägg

Prenumerera