business-1219868_1920.jpg

Teamtailors blogg

Därför behöver alla företag ett rekryteringsverktyg

Få mätbar ROI på alla satsningar

Ett rekryteringsverktyg där du kan mäta all trafik, alla besök och vilka kanaler som konverterar bäst kandidater, är en nödvändighet för ditt företag. Att inte veta vilka resultat era satsningar ger, är att likställa med att kasta pengarna i sjön. Med ett rekryteringsverktyg som mäter exakta konverteringar kommer du och ditt team se exakt vad som går hem hos er målgrupp, kandidaterna. Få möjligheterna att visa för ditt team och din chef effekterna av allt ni gör, och få koll på vad ni ska lägga pengarna på. Dessutom kommer ni kunna se exakt hur lång tid alla era processer tar, och med bättre kontroll har ni alla medel att förbättra alla delar, och spara pengar.

Kandidaterna stannar hos er

Externa rekryterare är ett populärt hjälpmedel när företag behöver rekrytera. Men när uppdraget är slut lämnar rekryteraren er och med sig tar många rekryterare alla kandidater som egentligen visat intresse för ert företag. Om ni har ett verktyg, kan rekryteraren jobba i det verktyget, och då få in alla kandidater i en samling som ni sedan har kvar. Bygg upp er egen kandidatbank och ha alla resurser att sedan snabbt kunna hitta den ni behöver, när ni behöver det.

Era medarbetare är er främsta konkurrensfördel

Vill ni vara i framkant och attrahera de bästa kandidaterna? Ni och era konkurrenter kämpar ständigt om att få toppkandidaternas uppmärksamhet, och det är svårt att göra om ni inte använder er av verktyg som byggts för detta. Om ni dessutom väljer ett verktyg där medarbetarna syns på karriärsidan och får vara inkluderade i rekryteringen, kommer medarbetarengagemanget öka och högre medarbetarengagemang leder som bekant till att era medarbetare stannar hos ert företag längre.

Pexels

Ny teknik ger nya möjligheter

Rekryteringsverktygen utvecklas hela tiden och levererar ständigt nya möjligheter för sina kunder. Den närmaste framtiden kommer den nya tekniken ge helt nya möjligheter för att attrahera kandidater på nya sätt. Genom att ha köpt in ett rekryteringsverktyg säkerställer ni att ni alltid kommer ligga i framkant när det gäller att attrahera och konvertera kandidater. (Åtminstone i de fall där de framtida uppdateringarna ingår i köpet)

Hur mycket tid och pengar förlorar ni när ni inte kan anställa en person i tid?

Ni har ett viktigt projekt, eller en intensiv period framför er, där ni behöver komplettera teamet med några nya medlemmar. Om ni då inte har en kandidatbank som snabbt går att söka igenom eller sätta igång en rekrytering med, riskerar allt att sinkas och ni har inte den fulla arbetskraften när ni verkligen behöver. Hur mycket kostar det er?

Att bygga eget skulle vara att slösa er tid och era pengar

”Vi har ju utvecklare, varför bygger vi inte bara något själva?"

Det hårda och raka svaret är att det kommer kosta er massor av pengar, ta tid, och ändå inte ge lika bra resultat som marknadens rekryteringsverktyg. Som vårt eget verktyg som exempel: Teamtailor har sedan starten utvecklats av människor vars mål är att skapa just det bästa rekryteringsverktyget, och kommer alltid att utveckla produkten för att vara i framkant i branschen. Det kommer helt enkelt inte att löna sig att försöka bygga ett eget, utan bara vara ett projekt som kostar er massor och dessutom snabbt bli utdaterat.

SHARE THIS STORY | |

Sök

Tidigare inlägg

Prenumerera