business-1219868_1920.jpg

Teamtailors blogg

Rekryterare i fokus: Deirdre Net

Cederquist är en av Sveriges främsta affärsjuridiska byråer, som dessutom är rankade topp 3 inom alla deras verksamhetsområden. Vi blev nyfikna på hur Cederquist rekryterar, så vi pratade med Deirdre Net, HR-specialist.

Berätta om din väg till att bli HR-specialist på Cederquist!

Till en början hade jag siktet inställt på att bli psykolog men hoppade av psykologistudierna efter ett år till förmån för personalvetarprogrammet. Efter studierna arbetade jag en period på HR avdelningen på ett stort globalt företag och bytte sedan till en roll som konsultchef på ett rekryterings-och bemanningsföretag. När jag såg annonsen för min nuvarande roll på Cederquist kände jag direkt att det var något för mig! Att få arbeta med rekrytering och employer branding inom en så kunskapsintensiv organisation attraherade mig.

Vad söker ni hos era kandidater?

På Cederquist har vi tre egenskaper som vi värdesätter högt. Smart, nyfiken och driven. Smartheten innefattar inte bara det självklara i att vara akademiskt smart, utan innebär även att du bör vara street smart och göra intelligenta val i förhållande till klienten. Att vara nyfiken innebär att våga se runt hörnet och ständigt se på saker på nya sätt. Vi vill att man skall ha en önskan och driv att själv vara med och påverka sin omgivning och arbetet. Att vara driven innebär att du som person ständigt vill utveckla både dig själv och byrån.

På Cederquist fungerar det inte att sätta sig i baksätet och bara åka med. Att armbåga sig fram på andras bekostnad utan att själv bidra till utvecklingen skulle snabbt lysa igenom i vår organisation. Det är viktigt att man förstår att vi är ett team under samma tak. Vi måste fungera ihop.

Hur skiljer er arbetsplats sig från andra byråer?

Jag skulle framförallt lyfta fram människorna och Cederquist-andan. Vi har en väldigt personlig, genuin, respektfull och informell företagskultur där alla delar samma grundvärderingar. Att vi dessutom är en medelstor byrå gör att vi har korta beslutsvägar och ett entreprenöriellt klimat där du får ett stort personligt utrymme och har möjlighet att påverka.

Vad ser du för trender inom HR just nu?

Vi märker tydligt att kandidaterna blir allt mer pålästa vad det gäller branschen och vårt erbjudande. Den svenska advokatbyråbranschen har länge varit en relativt sluten verksamhet vad det gäller insyn men i takt med digitaliseringen ökar även möjligheterna att öppna dörrarna till vår vardag via sociala medier. Idag finns Cederquist representerade på de allra flesta sociala forum som Instagram, Facebook, LinkedIn osv. Eftersom att vår omvärld är så snabbrörlig ställer det givetvis även krav på oss att ha örat ännu mer mot marken. Kandidaterna har koll på oss och vi behöver ha koll på dem, gärna redan innan de har sökt sig till oss. Det är här strategisk employer branding blir helt avgörande.

Vad har du för tips till andra rekryterare?

Våga ta ett steg tillbaka och ifrågasätt din egna rekryteringsprocess. Det är så oerhört viktigt att kritiskt granska sina egna arbetsmetoder. Som rekryterare behöver du ständigt reflektera över eventuella omedvetna fördomar och hitta verktyg för att tänka utan för normen. Det är så lätt att hamna i fasta spår och förlita sig på tidigare erfarenheter och metoder.

SHARE THIS STORY | |

Sök

Tidigare inlägg

Prenumerera