Teamtailors satsning inför GDPR

GDPR är en ny EU-förordning som kommer börja gälla från 25 maj. Den påverkar alla företag som hanterar personlig data inom EU. Teamtailor har i samarbete med jurister tagit fram flera funktioner för att se till att våra kunder har alla verktyg att hantera sina kandidaters data i enlighet med GDPR.

Vi har de senaste 8 månaderna jobbat med att ta fram de bästa funktionerna för våra kunder och vi är stolta över att kunna presentera följande nyheter som kommer säkerställa att ni i ert team kan jobba på ett säkert sätt. Dessa funktioner kommer inom kort att aktiveras på alla våra kunders konton. Vi är väldigt nöjda med lösningarna och hoppas att ni också kommer bli det. 

Vår dedikation är att ni ska vara helt säkra med Teamtailor när GDPR träder i kraft, och det kan ni nu vara. 

 


Helt egen sektion för GDPR

Vår nya sektion GDPR i Settings, kommer vara platsen där ni själva styr över alla funktioner som rör GDPR. 

Utse GDPR-ansvariga

Bestäm vilka som ska ha det övergripande ansvaret för era kandidaters data. De personer ni väljer som GDPR Managers kommer att få direkta notifikationer för alla aktiviteter som rör era kandidaters data, såsom när en kandidat ber om att få sin data borttagen. 

Bestäm hur länge ni vill behålla kandidater och bli notifierade

Ni ställer själva in hur länge ni vill behålla era kandidaters data beroende på om de ansökt själva eller sourcats av er eller era anställda. När den tiden passerat kommer de att markeras i Teamtailor och era GDPR Managers får direkta notifikationer. Därefter kan ni för sourcade kandidater be om att få behålla datan under en tidsperiod till. För kandidater som själva ansökt (och därmed godkänt att ni lagrar deras data) får ni upp alternativet att informera dem om att ni behåller deras data. 

Ställ in att automatiskt fråga/informera kandidaterna om deras data

När ni ställt in vilka tidsperioder ni vill behålla era olika typer av kandidater, kan ni välja att skicka mail automatiskt. Då skickas alltså mail om att fråga om att få behålla kandidaternas data/informera dem om att ni behåller deras data utan att ni manuellt behöver göra något.

Lättare för kandidaten att få sin data borttagen

Nu har kandidaterna mer kontroll över sin egen data och vilka som ska ha tillgång till den. För att säkerställa att de på ett enkelt sätt alltid kan be om att få sin data borttagen, finns en länk tillgänglig för dem i varje automatiskt mail som skickas från Teamtailor, och i botten av er karriärsida.

Se tydligt vilka som vill bli borttagna

När kandidater ber om att få bli borttagna ur er kandidatdatabas får era GDPR Managers direkta notifikationer och de kandidaterna markeras tydligt i Teamtailor. 

Enklare att filtrera och radera kandidater

Vi gör det möjligt att enkelt sortera fram kandidater baserat på senast aktivitet eller när kandidaten ansökte. Effektivisera era processer genom att radera många kandidater på samma gång. När ni exempelvis vill ta bort alla som bett om att bli borttagna, så kan ni nu göra det med ett klick. 

Uppdaterad Privacy Policy

Genom en uppdaterad Privacy Policy ser ni bland annat till att era kandidater godkänner att ni lagrar deras data i enlighet med GDPR. 

Möjlighet att skriva egen Privacy Policy

Har ni ett eget Privacy Policy som ni istället vill använda? I vår nya GDPR-sektion är det enkelt att lägga in er egen.

Säker delning av kandidater

Nu kan ni dela kandidater med externa personer på ett säkert sätt. När du delar kandidatens information slutar länken att gälla efter en viss tid.  Dessutom har du möjligheten att dra tillbaka delningen när du vill. 

Nya interna riktlinjer

Att kunna dokumentera och säkerställa att flertalet policies fungerar är av stor vikt i arbetet inför GDPR. Vi har säkerställt att vi följer riktlinjerna gällande bland annat privacy by design,  incidentrapporteringar och säkerhetsrutiner. 

Genomgång av samtliga underleverantörer

Vi har analyserat samtliga av våra underleverantörer och signerat separata avtal med dem som reglerar just GDPR och säkerställer att de följer de lagar och förordningar som gäller inom EU.

Kontinuerlig juridisk konsultation

Vi följer utvecklingen av GDPR i EU och på lokala marknader. Vi har även fortsatt juridisk konsultation.

 


GDPR är bara en aspekt av satsningarna vi gör för att upprätthålla största säkerhet för våra kunder. Mer information om de specifika funktionerna kommer när vi lanserar alla funktioner för GDPR. Vi ser fram emot att få visa er vad vi skapat. Hör av dig om du har några frågor under tiden, vi finns som vanligt i chatten eller på support@teamtailor.com. 👋

Sök

Tidigare inlägg

Prenumerera